Kontaktujte nás:tel:

Důležité změny v prodeji zájezdů a služeb

Důležité změny v prodeji zájezdů a služeb

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o zásadních změnách v prodeji služeb cestovního ruchu dle novely zákona č. 159/1999 Sb., které od 1. července 2018 postihnou cestovní kanceláře, agentury, dopravce aj.

 

Zákazník před zakoupením zájezdu obdrží informace nejen o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Novela zákona také zavádí pojem „spojené cestovní služby“. Jde o přímou reakci na on-line prodeje některých kombinací cestovních služeb. V tomto případě sice nepůjde o tak širokou ochranu jako v případě klasických zájezdů, nicméně zákazník bude mít nárok na informace a za určitých podmínek i na navrácení zaplacených částek a přepravu zpět do místa odjezdu.
Novela má za cíl sjednocení pravidel pro zájezdy v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele. Zpřesní podmínky pro získání koncese k provozování cestovní kanceláře, přesněji vymezí pojem zájezd a také se přizpůsobí zvýšenému množství prodaných zájezdů na internetu.

 1. Zájezdem je nejen prodej vlastního předem sestaveného balíčku nebo balíčku služeb na míru, ale i zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu různých poskytovatelů.
 2. Vzniká nový produkt – zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb (SCS).
 3. Spojené cestovní služby může zprostředkovávat jen cestovní kancelář s koncesí pro zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb.
 4. Koncese pro cestovní kancelář bude dvojího druhu – pro pořádání zájezdů a pro zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb. Cestovní kancelář může mít jednu nebo obě podoby koncese. Koncese pro pořádání zájezdů v sobě automaticky nezahrnuje koncesi pro zprostředkování SCS.
 5. Všechny cestovní kanceláře musí platit příspěvek do garančního fondu. Cestovní kanceláře, jejich prodejci a poskytovatelé služeb zahrnutých do spojených cestovních služeb (SCS) musí zákazníkovi předávat příslušný formulář podle vyhlášky MMR č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.
 6. Smlouvu o zájezdu může tvořit i několik samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu.
 7. Je zrušena lhůta 1 měsíce po skončení zájezdu k podání reklamace. Reklamovat je potřeba bez zbytečného odkladu, ideálně na místě.
 8. Službou cestovního ruchu, která se nově počítá pro účely posouzení, zda jde o zájezd nebo SCS, je pronájem automobilů, motocyklů a jiných motorových vozidel, tj. motorem poháněných vozidel, jež se pohybují vlastními prostředky, mají alespoň čtyři kola a mají nejvyšší konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h.
 9. Strava, nápoje, úklid a jiné služby poskytované jako součást ubytování tvoří jedinou službu cestovního ruchu – ubytování. Prodej ubytování bez dopravy tedy není zájezdem.
 10. Penále – bez náhrady byla zrušena povinnost pořadatele zájezdu hradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu při zrušení zájezdu ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením.
 11. Odstoupení - Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu i v průběhu zájezdu v případě podstatných vad.
 12. Náhradní zájezd – při odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu z důvodů podstatných změn ani v případě zrušení zájezdu pořadatelem nemá pořadatel povinnost nabídnout zákazníkovi tzv. náhradní zájezd.
 13. Změny ceny zájezdu - cestovní kancelář si nemůže vyhradit právo zvýšit cenu zájezdu aniž by současně přiznala zákazníkovi právo na její snížení.

 

Formuláře k zájezdu a ke spojeným cestovním službám ZDE

 


Zpět