TEAMBUILDING

Pomáháme našim klientům v procesu integrace týmu a úzce spolupracujeme s odděleními lidských zdrojů a školícími společnostmi.

NABÍZÍME OSVĚDČENÁ MÍSTA A ATRAKTIVNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

Stovky organizovaných tuzemských akcí nám dávají pozici osvědčeného partnera, jak pro zákazníky, tak pro dodavatele.

Nabídka domácích i zahraničních teambuildingů je určena týmům všeho druhu a velikosti. Během takové akce se účastníci společně chopí nových výzev, seznámí se a začlení se. Náš zkušený tým zaručuje individuální přístup k realizaci každého projektu.

OBOHACUJEME NAŠE AKCE O PROGRAMY SE SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ A UDRŽITELNÝM ROZVOJEM A SE ZAPOJENÍM MÍSTNÍCH KOMUNIT

Zapojujeme účastníky akce do pomoci lidem v nouzi. Takové prvky programu vyvolávají skutečné emoce a zůstávají v paměti po dlouhou dobu.