Informace o zpracování osobních údajů

 1. Rádi bychom Vás informovali, že správcem Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s poskytováním služeb je společnost Weco-Travel (CZ), s.r.o. se sídlem v Praze 8, Na Žertvách 34, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka č. 342, IČ 00551163, DIČ CZ00551163.

 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými bezpečnostními opatřeními, která splňují požadavky obecně platného práva ČR a práva EU.

 3. Základem pro zpracování Vašich osobních údajů počínaje 25. květnem 2018 je čl. 6 oddíl 1 písm. A), b), c) af) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

 4. Veškeré osobní údaje jsou používány pouze pro účely plnění uzavřených dohod, jejich plnění a vypořádání. Vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely (v závislosti na korespondenci):

 • odpověď na dotaz týkající se jakékoli rezervace / rezervace nebo jiných služeb poskytovaných společností Weco-Travel;
 • reakci na nahlášenou reklamaci nebo jiný požadavek;
 • poskytnutí konkrétních informací požadovaných Vaší společností;
 • předání objednaných cestovních dokladů;
 • předložení nabídky nebo jiných obchodních informací v případě objednání, jakož i pro účely přímého marketingu;
 • pro jiné nezbytné účely související s prováděnou korespondencí.
 1. Osobní údaje budou předány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (mimo Evropský hospodářský prostor), pokud je to nutné k dosažení účelu zpracování.

 2. Osobní údaje jsou zpracovávány až do uskutečnění služby a poté po dobu stanovenou zákonem (je-li relevantní) a vyplývající z občanskoprávní odpovědnosti nebo veřejných a správních povinností společnosti ohledně práv nebo povinností souvisejících s korespondencí.

 3. V případě podání reklamace nebo jiného nároku budou Vaše osobní údaje uchovány po dobu nezbytnou k prošetření oprávněnosti reklamace, poskytnutí odpovídající odpovědi až po dobu možné odpovědnosti stanovené zákonem.

 4. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům, pokud je jejich spolupráce se Společností odůvodněna účely zpracování (např. letecké společnosti, hotely, velvyslanectví v případě vízových služeb, pojišťovny, půjčovny aut, železniční, autobusoví, trajektoví dopravci, subjekty poskytující právní služby společnosti, kurýrní služby, daňové a auditorské služby atd.).

 5. Poskytování údajů je dobrovolné a Správce získává jakékoli osobní údaje přímo od subjektu údajů, od třetí strany (např. pokud rezervaci neprovede cestující) nebo automaticky prostřednictvím webových platforem Weco-Travel.

 6. Osoba, na kterou se osobní údaje vztahují (tj. subjekt údajů), má právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, jakož i přenos údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má navíc právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, přes kontaktní formulář.