Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla pro používání webových stránek Weco-Travel

  1. Subjektem poskytujícím webové stránky je Weco-Travel (CZ), s.r.o. se sídlem v Praze 8, Na Žertvách 34, PSČ 188 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka č. 342, IČ 00551163, DIČ CZ00551163.

  2. Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Weco-Travel Services, která si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny bez předchozího upozornění nebo povinnosti takové oznámení poskytnout. Změny se mohou týkat adres, technických podmínek, rozložení, grafiky a podmínek používání této webové stránky.

  3. Veškerá práva duševního vlastnictví k materiálům zveřejněným na webových stránkách (např. texty a obrázky), včetně autorských práv a ochranných známek, jsou duševním vlastnictvím Weco-Travel Services nebo jejích poskytovatelů licencí.

  4. Společnost Weco-Travel Services prohlašuje, že vynakládá veškeré úsilí k zajištění správnosti dat dostupných na těchto webových stránkách, avšak nenese odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo dočasnou nedostupnost webových stránek stejně jako za závady na zařízení uživatele. Spoléhání se na údaje na těchto webových stránkách je zcela dobrovolné. Společnost Weco-Travel Services nenese odpovědnost vůči uživateli ani nikomu jinému za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z použití nebo spoléhání se na obsah těchto webových stránek.

  5. Uživatel může přistupovat na stránky třetích stran pomocí hypertextových odkazů na těchto webových stránkách. Weco-Travel Services však nenese odpovědnost za informace zveřejněné na webových stránkách třetích stran ani za způsob a rozsah zpracování osobních údajů uživatelů, za které i nadále nesou výhradní odpovědnost tyto strany.

  6. K používání těchto webových stránek je potřeba dodržovat příslušné technické požadavky.

  7. Weco-Travel Services prohlašuje, že informace obsažené na webových stránkách mohou obsahovat technické chyby nebo typografické chyby.

  8. Na jakékoli osobní údaje nebo materiály zveřejněné na těchto webových stránkách se vztahují ustanovení zásad ochrany osobních údajů.

  9. Každý uživatel stránky wecotravel.cz se zavazuje, že bude jednat v souladu s platnými předpisy a zásadami sociálního soužití, slušnosti a nebude poskytovat nezákonný obsah.

  10. Každý uživatel stránky wecotravel.cz souhlasí s těmito podmínkami. Pokud uživatel s výše uvedenými ustanoveními nesouhlasí, striktně doporučujeme webovou stránku opustit.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, přes kontaktní formulář.