VELETRHY & KONGRESY

Jako Váš partner spolupracující při organizování kongresů a veletrhů si uvědomujeme, že výměna znalostí je přirozeným způsobem rozvoje podnikání. Proto na zvláštní žádost našich klientů organizujeme cesty na kongresy, veletrhy či další akce delegátů.

VELETRHY & KONGRESY: KROK ZA KROKEM

Naše práce začíná přípravou podrobného akčního plánu, včetně doprovodného programu a s ní spojené agendy.

Zajišťujeme také servis a pomoc při akci, zejména: organizaci recepce, registraci účastníků, sběr marketingových a školicích materiálů, ubytování, dopravu a výběr vstupného. Nabízíme také komunikaci s delegáty - zasílání pozvánek před akcí a předávání materiálů po odjezdu.

Profesionálně organizovaný kongres, veletrh nebo obchodní mise umožňuje účastníkům plně se soustředit na věcnou stránku akce.