Podmínky rezervace pro ubytování Metronome Prague

Platební a storno podmínky/Payment and cancellation conditions

  • rezervace je předplacena
  • rezervace je nevratná
  • možnost bezplatné změny jména hosta
  • služby nezahrnuté v ceně balíčku si hradí host sám

Reservation conditions for Metronome Prague accommodation

Payment and cancellation conditions**

  • the reservation is prepaid
  • the reservation is non-refundable
  • the possibility to change the name of the guest free of charge
  • services not included in the package price are paid by the guest himself