Vydáváme se na cestu k udržitelné budoucnosti

Odpovědnost a partnerství jsou od samého počátku klíčovými prvky strategie naší společnosti. V současné době rozvíjíme naši strategii založenou na principech udržitelnosti na třech úrovních: manažerské, sociální a environmentální.

Jde o vědomé rozhodnutí podpořené týdny diskusí a analýz, sledováním globálních trendů a především odráží hodnoty našich klientů. Za současnou klimatickou situaci jsme zodpovědní všichni a jen společně můžeme udělat více pro minimalizaci negativních dopadů našich aktivit na životní prostředí.

Věříme v možnost zachování rovnováhy mezi lidmi, podnikáním a přírodním prostředím. Naše snaha v boji proti klimatickým změnám je zaměřena na snižování dopadu na životní prostředí při zajišťování služebních cest.

Rozvoj společnosti s ohledem na životní prostředí je jednou z našich priorit. Inspirujeme se 17 cíli udržitelného rozvoje vydanými OSN.

Klademe důraz na vzdělávání a budování důvěry mezi námi a našimi partnery. Rozšiřování znalostí a výměna zkušeností nás přibližují ke shodnému jednání pro lepší budoucnost. Podporujeme klienty v dosahování jejich cílů udržitelného rozvoje tím, že jim pomáháme shromažďovat data a vypočítávat uhlíkovou stopu služebních cest. Údaje shromažďujeme ve zprávách „Low CO2“. To našim klientům usnadňuje přijímání opatření ke snížení emisí CO2 a realizaci kompenzačních iniciativ ve prospěch planety.

Spolehlivost a odpovědné podnikání je naší prioritou

Změny nastavujeme sami od sebe definováním vlastní kultury udržitelného rozvoje. Ve společnosti Weco-Travel zkoumáme, měříme a snižujeme naši uhlíkovou stopu. Vzděláváme se v oblasti ekologických aktivit. Čerpáme a podporujeme znalosti od našich partnerů v oboru. Obdivujeme ekologické aktivity našich

klientů a inspirujeme se jimi. Říkáme ANO zásadě 3x méně odpadu, plastu, papíru.Brzy zveřejníme konkrétní ambice a cíle společnosti. Proekologické a prosociální aktivity se stávají životním stylem společnosti Weco-Travel. Chceme povzbudit další společnosti, aby šly v našich stopách.