Technologie

Dynamicky se měnící obchodní realita vyžaduje nejen všímavost, ale také otevřenost jednání. Využívání nejnovějších technologií a zkušenosti zákaznického managementu mají v naší společnosti strategický význam. Automatizace procesů významně zlepšuje služby, které poskytujeme, jejich plnění, kontrolu nákladů a reportování, což vede k ještě lepšímu zákaznickému servisu.

Pozitivní zkušenosti na nejvyšší úrovni lze zákazníkovi poskytnout pouze v případě, že neustále usilujeme o zlepšování procesů v celé společnosti. Koncept klasického B2B modelu se pro nás změnil v novou realitu, kterou jsme nazvali Business to Business for Traveler - B2B4T. Proto kombinujeme naše služby s moderními technologiemi používanými ve firemním cestování, což má za následek efektivní, hospodárné a bezpečné cestování.

NAŠE ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉMY JSOU INTUITIVNÍ A UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ

S jejich pomocí můžete rychle vyhledat výhodné ceny hotelů, pohodlné letecké spojení, nabídky autopůjčoven a sledovat stav Vašich rezervací.
ONLINE SYSTÉMY

Amadeus Cytric Travel

Online platforma, prostřednictvím které mohou zaměstnanci Vaší společnosti samostatně rezervovat letenky, hotely a automobily. Rezervace se provádí v souladu s pokyny cestovní politiky zadanými do systému. Systém také podporuje kontrolu výdajů na služební cesty.

Amadeus Mobile Messenger

Sleduje bezpečnost cestujících po celou dobu služební cesty. Aplikace umožňuje rychle ověřit přesnou a aktuální polohu cestujících a podporuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, krátkých zpráv nebo aplikace.

Qlik Sense - business reporty

Tento nástroj se používá ke správě a monitorování cestovních výdajů společnosti pomocí systému hlášení, který zaručuje úplnou transparentnost všech cestovních výdajů.

Bee Office

Díky tomuto nástroji probíhá celý proces plánování služební cesty: kontrola a schválení nadřízeným, vypořádání a kontrola nad všemi výdaji souvisejícími s danou služební cestou. Bee Office šetří čas účtování a eliminuje papírové dokumenty.

Rydoo Travel & Expense

Online platforma, která kombinuje nástroje pro rezervaci a vyúčtování cest. Na jednom místě zajišťujeme rezervace letů, rezervace hotelů a pronájem aut. Praktickým řešením pro společnost je modul Výdaje, díky kterému je možné uložit cestovní výdaje spojené s pracovními cestami. Rydoo Travel & Expense je k dispozici také v mobilní verzi.

Firemní platforma Weco (MY-WCP)

Klientská platforma, která konsoliduje všechny online nástroje pro správu cestování. Na jednom místě můžete spravovat své letecké, železniční a hotelové rezervace i pronájem aut. Můžete také online analyzovat všechny své výkazy nákladů a faktury.