WECOACADEMY JE ORIGINÁLNÍ PROGRAM VĚNOVANÝ ZAMĚSTNANCŮM WECO-TRAVEL

Cílem je rozšířit znalosti, zvýšit povědomí o podnikání a inspirovat k jednání. Tento program je jednou z největších HR iniciativ v naší společnosti.

KULTURNÍ ROZVOJ

Věříme, že rozšiřování našich obzorů podněcuje činnosti. Staráme se o náš tým Weco-Travel.

Ovlivňujeme firemní kulturu zaměstnáváním ambiciózních lidí a především tím, že je podporujeme ve všech výzvách, kterým každý den čelí. Společně vytváříme prostor pro rozvoj kreativity. Všímáme si a oceňujeme talenty v naší společnosti.

WecoAcademy

Pomáháme našim kolegům stát se ještě lepšími odborníky a lídry. Vytvořili jsme speciální vývojový program WecoAcademy, který je založen na hodnotách důležitých ve Weco-Travel - jedná se především o zvídavost, odhodlání a hbitost. Během pravidelných setkání sdílíme znalosti o měnícím se světě, roli technologií v našem odvětví a důležitost jednotlivých oddělení ve společnosti.

Rovněž vyzýváme kolegy, aby se podělili o své nápady. Zaměstnanci, management i pozvaní hosté (např. jsou do celého programu zapojeni klienti, obchodní partneři, koučové a mentoři). Program WecoAcademy realizujeme prostřednictvím workshopů jemných dovedností, přednášek a inspirativních rozhovorů i tematických prezentací.